MULTIPLAZ 3500
multifunkční stroj pro svařování a řezání plazmou

Popis funkce zařízení MULTIPLAZ 3500

 

Multiplaz 3500 je vybaven dvěma identickými plazmovými hořáky. První (označený zeleným štítkem CUTING) slouží pro řezání a plní se destilovanou vodou, druhý (označený červeným štítkem WELDING)  je určen pro svařování a pájení a plní se směsí destilované vody a lihu. Záměna hořáků je snadná, stačí pouze vyjmout a zasunout kabelovou koncovku do konektoru zdroje. M3500-0

Multiplaz 3500 pracuje ve dvou operačních módech :

Mód 1 - je nepřímý obloukový mód. Elektrický oblouk vzniká mezi katodou a tryskou. Plazmová tryska je jediné zařízení, které přenáší energii do zpracovávaného materiálu.

Mód 2 - je přímý obloukový mód. Vodivý obrobek je součástí řezacího (svařovacího) okruhu a elektrický oblouk vzniká mezi obrobkem a katodou uvnitř plazmové trysky. To způsobuje značné zvýšení tepelné energie předané obrobku.

Svařování a pájení kovů

Mód 1 - svařování v tomto operačním módu je podobné jako svařování plamenem.

Mód 2 - svařování v tomto operačním módu je podobné jako svařování TIG/WIG.

Řezání  

Mód 1 - řezání v tomto operačním módu je podobné jako řezání plamenem. Řezání v tomto módu je vhodné pro nekovové materiály a tenké kovové plechy do tloušťky 2 mm.

Mód 2 - řezání v tomto operačním módu je stejné jako řezání klasickou ruční plazmou. Řezání v tomto módu je vhodné pro vodivé kovové materiály s tloušťkou do 10 mm.

Ukázky práce v jednotlivých provozních módech naleznete v sekci  Galerie/Videa.

Bližší informace o nastavení a obsluze stroje získáte v Návodu k obsluze. (PDF, 561kB)